ORTODONTİ TANIMI - Doç. Dr. Ünay ÇULHACI| Diş Hekimi Sena ÇULHACI

İçeriğe git

Ana menü:

ORTODONTİ TANIMI

HİZMETLERİMİZ > ORTODONTİ
T A N I M I
Ortodonti kelimesi, Yunanca'da ortho düzgün ve odons diş kelimelerinden oluşmaktadır.
Ortodonti anabilim dalı, dişlerin diş kemikleri (alveolar kretler) üzerinde düzgün şekilde yerleşmesi ve yüz düzensizliklerinin teşhis ve tedavisi ile ilgilenen diş hekimliğinin bir dalıdır.
Her ne kadar düzgün diş anlamına gelse de, kelime anlamını aşan Ortodonti bölümü, günümüzde sadece dişleri değil, alt ve orta yüz düzensizliklerini de tedavi etmektedir. Ortodonti dalı, alt ve üst çenenin kafa kaidesine ve birbirlerine göre konumunu ve dişlerin ilişkilerini üç boyutlu olarak inceler.
2000'li yıllarda ortodontide yeni gelişen uygulamalarla; birçok tedavi için artık yaş sınırı ortadan kalkmıştır. Yetişkin hastalar için de tedavi seçenekleri olmakla beraber, estetik yaklaşımlarla hasta memnuniyeti ve konforu ön plana alınarak, ortodontik tedaviler başarıyla gerçekleştirilmektedir.

 
K O R U Y U C U  O R T O D O N T İ K  T E D A V İ
Genelde bireylerde ortodontik düzensizlikler ortaya çıktıktan sonra ortodontiste başvurulduğundan ancak bozuklukların düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Oysa genel tıpta olduğu gibi, ortodontide de koruyucu hekimlik bilinçli olarak yapılırsa hem hastayı aparey takmanın zorluğundan hem de aileyi masraftan kurtarırız.
Bu amaçla, ailelerin koruyucu dişhekimliliğine önem vermesi gerekmektedir. Nasıl bir çocuk doğduktan sonra belirli bir yaşa gelene kadar, çocuk doktorunun kontrolü altında büyütülüyorsa, diş ve çene gelişimini de bir pedodontist veya ortodontistin en azından aile dişhekiminin kontrolünde yapmalıdır.
Koruyucu ortodonti, herhangi bir devrede, bireyin çene, yüz gelişimini ve dişlerin karşılıklı ilişkisini bozabilecek herhangi etkenden korumaya denir.
Ortodontik bozukluklar çok değişik faktörlerin etkisi altında oluştuğundan koruyucu ortodonti uygulaması kolay çözümlenecek bir uygulama değildir. Örneğin irsiyete bağlı ortaya çıkan anomalileri önlemek imkansızdır. Ancak sonradan kazanılmış anomalileri  önlemek mümkündür.

S A B İ T    A P A R E Y L E R

Ancak Doktor tarafından dişlere yapıştırılıp çıkartılabilen apareylerdir.Ortodontistlerin tedavide en sık kullandıkları yöntemdir.Dişlerin üzerine braket adı verilen  metal veya seramik tutucular  yapıştırılır.Braketler dişler üzerine özel bir materyalle yapıştırılır. Üzerine yerleştirilen tellerle dişlere kuvvet uygulanır ve böylece dişlerin hareket etmesi ve düzgün sıralanması   sağlanır.Bracketler krom ve nikel  alaşımı , üzerine  yerleştirilen teller nikel titanyum alaşımıdır.Günümüzde metal ya da diş rengi materyallerden yapılan çeşitli braket çeşitleri bulunmaktadır.

LİNGUAL   TEKNİK
Genellikle teller dişlerin  dudak tarafına  (ön yüzeyine ) yapıştırılır.Ancak  dişlerin arka yüzeylerine  yerleştirilen  tipleri de mevcuttur.Dil tarafına (arka  yüzeye )  yapıştırıldıgında ise  lingual teknik denir.Lingual tekniğin olumlu yanı  dışarıdan  görülmediğinden estetik oluşudur.Olumsuz  yanı ise ilave labratuvar çalışması gerektğinden  önden takılanlara kıyasla en az 2 kat daha pahalıdır. İkinci olumsuz yanı ise  her yutkunmada  ve konuşmada  dil   apareye çarptığından başlangıçta dili zedelemesi ve hastayı zorlamasıdır.

H A R E K E T L İ     A P A R E Y L E R
Hareketli apareyler, ağızda tutuculuğu kroşeler yardımıyla sağlanan, dişlere yapıştırılmadan kullanılan, hasta tarafından kolaylıkla takılıp çıkarılabilen apareylerdir. Hafif çapraşıklıklarda, bazı çene genişletme işlemlerinde, basit diş hareketlerinin sağlanmasında, yer tutucu olarak ya da pekiştirme apareyi olarak kullanılabilirler.Alt  çene geriliklerinde  kullanılan fonksiyonel apareyler de hareketli apareyler grubuna girerler.

İ N V İ S AL İ G N
Hafif ortodontik bozukluklarda edilen . Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen şeffaf plaklardır.Bu sistemde düzgün sıralanmamış dişler neredeyse görülmeyen bir seri şeffaf plakla tedavi edilir. Bu plaklar doktorunuz tarafından kişiye uygun şekilde planlanarak üretilirler. İki haftada bir değiştirilerek dişler istenilen yönde hareket ettirilir ve daha güzel bir gülüş için düzgün sıralanmaları sağlanır. Ağızda metal braket ya da tel bulunmaz. Ancak bu sistem her ortodontik bozukluk için uygun değildir.Genellikle  dişlerin sıralanabilmesi  için gereken yer  4 mm  den fazla ise kullanılmaz.
 
Copyright 2016. Her türlü hakkı saklıdır.
Web tasarım Arifoglu.net
İçeriğe dön | Ana menüye dön